Vigtigste » forretning » Serie 9/10

Serie 9/10

forretning : Serie 9/10
Hvad er en serie 9/10

Serie 9/10 henviser til en todelt værdipapirundersøgelse og licens, der giver ret til at føre tilsyn med salgsaktiviteter på et generelt værdipapirorienteret filial. Inden eksamen 9/10, også kendt som den generelle eksamenssekretærs kvalifikationseksamen, skal en kandidat have en serie 7-licens.

Nedbrydningsserie 9/10

Serien 9/10 dækker emner såsom overvågning af optioner og generelt værdipapirsalg og handelspraksis på primære og sekundære markeder. Eksamener i serie 9/10 administreres af Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) og blev tidligere kendt som serie 8-eksamen. Som navnet antyder, er prøven opdelt i to dele; serien 9 er den kortere og dækker salg og handel med optioner samt regulering og administration. Serie 10 repræsenterer et dybere dykk i en lignende, men bredere vifte af emner og krav.

Serie 9/10 tilladte aktiviteter

Serien 9/10 er designet til at beskytte den investerende offentlighed ved at måle kompetencen hos generelle værdipapirmarkedsførere og sikre deres ekspertise på følgende områder:

Salg af værdipapirer; rettigheder; Warrants; Lukkede midler; Pengemarkedsfonde; REITs; Aktiverede værdipapirer; Realkreditstøttede værdipapirer (virksomheds) Aktieoptioner; Valgmuligheder på (virksomheds-) sikkerhedspapirer; Gensidige fonde; Variable livrenter og variabel livsforsikring; Offentlige værdipapirer; Repos og periodiseringsbeviser på statspapirer; Programmer med direkte deltagelse.

Serie 9/10 Kvalificering

Kandidater i serie 9/10 skal være registreret hos et FINRA-medlemsfirma eller en anden selvregulerende organisation og skal allerede have bestået serie 7-værdipapirrepræsentantens test.

Serie 9/10 Testindhold

Eksamen i serie 9/10 består af 215 flervalgsspørgsmål i fire hovedindholdsområder, 60 spørgsmål til serie 9 og 145 spørgsmål til serien 10. Det samlede antal inkluderer 15 uscorerede spørgsmål tilfældigt placeret i hver del (fem i serien 9 og 10 i serien 10). Kandidaterne får 90 minutter til at afslutte serien 9 og fire timer til at afslutte serien 10. Der er ingen straf for at gætte, så kandidater skal bestræbe sig på at besvare ethvert spørgsmål. Testen administreres via computeren, og en score på 70% er påkrævet for at bestå. Se FINRAs indholdsoversigt for serien 9/10 for mere om eksamen.

Spørgsmål ændres eller opdateres ofte på baggrund af introduktionen af ​​nye regler og ændringer. Nedenfor er de jobfunktioner, som prøven tester for, samt antallet af scorede spørgsmål, der dækker denne funktion:

Serie 10 (del 1):

  • Funktion 1: Overvåge tilknyttede personer og personalestyringsaktiviteter (28 spørgsmål)
  • Funktion 2: Overvåge åbning og vedligeholdelse af kundekonti (49 spørgsmål)
  • Funktion 3: Overvåge salgspraksis og generelle handelsaktiviteter (52 spørgsmål)
  • Funktion 4: Overvåg kommunikationen med offentligheden

Serie 9 (del 2):

  • Funktion 1: Overvåge åbning og vedligeholdelse af kundeoptionskonti (18 spørgsmål)
  • Funktion 2: Overvåg salgspraksis og handel med generelle optioner (19 spørgsmål)
  • Funktion 3: Overvåg kommunikation af optioner (5 spørgsmål)
  • Funktion 4: Tilsyn med tilknyttede personer og personalestyringsaktiviteter (13 spørgsmål)

Eksempelspørgsmål til serie 9/10

Nedenfor er eksempler, som FINRA har leveret af spørgsmålstyperne / formaterne, og det emne, som en serie 9/10 testudvikler vil sandsynligvis støde på. De korrekte svar noteres med en stjerne:

Eksempel 1 : Hvilke af følgende elementer betragtes som detailkommunikation?

(A) Elektronisk kommunikation distribueres til institutionelle investorer dagligt

(B) Kommunikation på sociale medier med institutionelle investorer dagligt

(C) Skriftlig kommunikation distribueret til 10 detailinvestorer inden for en periode på 30 dage

(D) Skriftlig kommunikation distribueret til mere end 25 detailinvestorer inden for en periode på 30 dage *

Eksempel 2 : En kvalificeret person skal mindst inspicere et kontor for tilsynsmyndighed (OSJ):

(A) Kvartalsvis

(B) Årligt *

(C) Hvert andet år

(D) Hvert tredje år

Eksempel 3 : Noterede aktieoptioner ville ikke blive justeret for hvilke af følgende handlinger i den underliggende sikkerhed?

(A) En aktieopdeling på 2 for 1

(B) En 1-for-5 omvendt aktiesplit

(C) Et aktieudbytte på 5%

(D) Et kontantudbytte på $ 0, 50 *

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Serie 26 Serien 26 er en værdipapirundersøgelse og licens, der giver indehaveren ret til at føre tilsyn med dem, der sælger midler, variabel livrente og variabel livsforsikring. mere Serie 4 Serie 4 er en eksamens- og sikkerhedslicens, der giver indehaveren ret til at føre tilsyn med optioner, salgspersonale og overholdelsesproblemer. mere Registreret rektor En registreret hovedstol er en licenseret værdipapirforhandler, der også er bemyndiget til at føre tilsyn med drifts-, compliance-, handels- og salgspersonale. mere Serie 24 Serien 24 er en eksamen og licens, der giver indehaveren ret til at føre tilsyn med og styre filialaktiviteter hos en mæglerforhandler. mere Definition af serie 7 Serie 7 er en eksamen og licens, der giver indehaveren ret til at sælge alle typer værdipapirer med undtagelse af råvarer og futures. mere Hvad er en serie 27? Serien 27 er en værdipapirlicens, der giver indehaveren ret til at forberede og administrere bøger og journalføring hos et medlemsfirma. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar