Vigtigste » algoritmisk handel » Forsinket satsindstilling Swap Definition

Forsinket satsindstilling Swap Definition

algoritmisk handel : Forsinket satsindstilling Swap Definition
Hvad er et swap for indstilling af forsinket sats?

En swap for indstilling af forsinket rente er en veksling af pengestrømme, hvoraf den ene er baseret på en fast rente, og den ene er baseret på en flytende rente, hvor spændet (forskellen) mellem den faste og flytende rente bestemmes når swap'en indledes, men de faktiske rentesatser bestemmes ikke senere. Byttekontrakten angiver den dato, hvor satserne fastlægges, og også kontraktens længde til de specificerede satser.

En forsinket hastighedsindstillingswap kan også kaldes en "udskudt hastighedsindstillingswap" eller en "fremadrettet swap."

Grundlæggende om indstilling af forsinket sats Indstilling af swap

Et forsinket rentesætnings swap fokuserer på den spredning, som parterne i aftalen kan forvente. Spredningen er typisk baseret på en benchmarkrente, der giver en fuldmagt til de involverede parter.

F.eks. Kan spredningen på en sådan swap bestemmes til at være 100 basispoint (eller 1%) ved indledning. Få dage efter, at swap er indgået, kan modparterne derefter definere den flytende rente som LIBOR + 1%.

Oversigt over renteswaps

Renteswaps er aftaler om finansielle kontrakter, der udveksles mellem institutionelle investorer. Swaps kan noteres på institutionelle handelsbørser eller forhandles direkte mellem to parter.

Renteswaps er et risikostyringsværktøj, der giver institutionerne mulighed for at bytte forpligtelser med fast rente til kontantstrømme med variabel rente eller omvendt. I en standardrenteswap vil de to sider af transaktionen typisk involvere en variabel rente og en fast rente. Ved at bruge disse to positioner har begge parter mulighed for at spekulere i deres syn på rentemiljøet. Modparten med fast rente accepterer at betale en fast rente på et specificeret beløb til fordel for at modtage en variabel rente.

Modparten med fast rente mener generelt, at udsigterne for renter øges og derved søger at låse en fast renteudbetaling til modtagelse af en potentielt stigende variabel rente, der skaber overskud fra pengestrømforskellen.

Et modstykke med variabel rente er modsat og mener, at renten vil falde. Hvis renten falder, har de fordelen ved at betale en lavere rente, der kan falde til under den faste rente, med pengestrømforskellen til fordel for dem.

Forsinket prisindstilling af swapovervejelse

Et forsinket renteswap kan være fordelagtigt, når en modpart finder det tilbudte spænd gunstigt for markedsforholdene. For eksempel kan to modparter blive enige om faste betingelser og variabelt rente, der er baseret på et års finansministerium plus 50 basispoint. I dette scenarie ville spredningsforskellen mellem de faste og flydende rater være nul, og den faktiske basisrate indstilles, når swap'en begynder et eller andet tidspunkt i fremtiden. Betaleren med fast rente mener, at denne sats vil være gunstig på det tidspunkt, hvor kontrakten begynder. De tror også, at renterne vil stige med de kontante strømme med variabel rente, der giver et overskud. Som det er typisk for swap-positioner, tror modparten med variabel rente, at satserne vil falde til deres fordel.

Generelt vil de fleste forsinkede kursindstillinger swaps begynde kort efter, at der er aftalt spredningsbetingelserne. Når de faktiske swap-renter er indstillet, fungerer en forsinket renteindstilling som et almindeligt renteswap. En forsinket kursindstillingsswap tilføjer et yderligere element af risiko, da begge parter har indgået aftale om en sats, der vil blive indstillet ad gangen i fremtiden.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Restance Swap Definition Restears swap er et renteswap, hvor den flydende betaling er baseret på renten ved slutningen snarere end begyndelsen af ​​nulstillingsperioden. mere Forward Swap Definition En forward swap, ofte kaldet en udskudt swap, er en aftale mellem to parter om at udveksle aktiver på en fast dato i fremtiden. mere Sådan bruges forskellen mellem kvalitetsspredning En kvalitetsspredningsdifferens (QSD) bruges til at beregne forskellen mellem markedsrenter, som de to parter, der potentielt indgår i en renteswap, er i stand til at opnå. mere Definition af swap rate Swapraten angiver den faste del af en swap som bestemt af en aftalt benchmark og kontraktmæssig aftale mellem part og modpart. mere Definition af renteswap En renteswap er en terminkontrakt, hvor en strøm af fremtidige rentebetalinger udveksles til en anden baseret på et specificeret hovedbeløb. mere Definition af inflationsbytte En inflationsswap er en transaktion, hvor en part kan overføre inflationsrisiko til en modpart i bytte for en fast betaling. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar