Vigtigste » bank » Overholdelsesafdeling

Overholdelsesafdeling

bank : Overholdelsesafdeling
Hvad er overensstemmelsesafdelingen?

Compliance-afdelingen sikrer, at en virksomhed overholder eksterne regler og interne kontroller. I sektoren for finansielle tjenester arbejder compliance-afdelinger med at opfylde de vigtigste regulatoriske mål for at beskytte investorer og sikre, at markederne er retfærdige, effektive og gennemsigtige. De søger også at reducere systemrisiko og økonomisk kriminalitet.

Disse mål er designet til at understøtte forbrugernes tillid til det finansielle system. Organisationer for finansielle tjenester er også underlagt lovgivningsmæssige forretningsregler, der regulerer reklame, kundekommunikation, interessekonflikter, kundeforståelse og egnethed, kundebehandling, klientaktiver og penge samt regelovertrædelse og fejl.

Forståelse af overensstemmelsesafdelingen

En compliance-afdeling har typisk fem ansvarsområder - identifikation, forebyggelse, overvågning og detektion, løsning og rådgivning. En compliance-afdeling identificerer risici, som en organisation står overfor og rådgiver om, hvordan man undgår eller adresserer dem. Den implementerer kontroller for at beskytte organisationen mod disse risici. Overholdelse overvåger og rapporterer om effektiviteten af ​​kontroller i styringen af ​​organisationernes risikoeksponering. Afdelingen løser også overholdelsesproblemer, når de opstår og rådgiver virksomheden om regler og kontroller.

Overholdelsesansvarlige inden for compliance-afdelingen har en pligt over for deres arbejdsgiver til at arbejde sammen med ledelse og personale for at identificere og styre regulatorisk risiko. Deres mål er at sikre, at en organisation har interne kontroller, der på passende måde måler og styrer de risici, den står overfor. Overholdelsesansvarlige leverer en intern service, der effektivt understøtter forretningsområder i deres pligt til at overholde relevante love og forskrifter og interne procedurer. Compliance officer er normalt virksomhedens generelle rådgiver, men ikke altid.

Industriregulerende myndigheder autoriserer og overvåger overholdelsesregler gennem undersøgelse, indsamling og deling af oplysninger og indførelse af gældende sanktioner. Faktorer, der bruges til at bestemme risiko i en organisation, inkluderer arten, mangfoldigheden, kompleksiteten, skalaen, volumen og størrelsen af ​​dens forretning og aktiviteter.

Overholdelsesafdelinger spiller en aktiv rolle i styring af risiko og reduktion af økonomisk kriminalitet.

Særlige overvejelser

Finanskrisen i 2008 førte til øget lovgivningsmæssig kontrol og regulering. Dette fik organisationer for finansielle tjenester til at øge rolle som compliance-afdeling fra rådgivende til aktiv risikostyring og overvågning. Overholdelse giver nu praktiske perspektiver på oversættelse af regler til operationelle krav.

Denne stærkere risikokultur inkluderer rettidig udveksling af oplysninger, hurtig eskalering af nye risici samt vilje til at udfordre eksisterende praksis. Effektiv udførelse af disse udvidede ansvarsområder kræver en dybere forståelse af forretnings- og forretningspraksis. Og strukturen for compliance-afdelingen er ændret for at kombinere forretnings-enhedsbaseret dækning med bredere, delt ekspertise på tværs af organisationen. De seneste emner, der behandles af compliance-afdelinger, inkluderer opførelsesrisiko, bankhemmeligholdelseslov og anti-hvidvaskning af penge (BSA / AML), underentreprenørrisiko og overordnet risikokulturstyring.

Key takeaways

  • Compliance-afdelingen sikrer, at en virksomhed med finansielle tjenester overholder eksterne regler og intern kontrol.
  • Den identificerer også risici, som en organisation står overfor og rådgiver om, hvordan man undgår eller adresserer dem.
  • Finanskrisen i 2008 førte til øget lovgivningsmæssig kontrol og regulering, hvilket førte til, at compliance-afdelingerne går fra en rådgivende rolle til aktiv risikostyring.

Krav til en overensstemmelsesafdeling

Hvis en virksomhed har oversøiske lokaliteter, skal den oversætte sit compliance-relaterede materiale til det sprog. Det bør også søge input fra udenlandske kontorer om effektiviteten af ​​virksomhedens træningsmateriale.

Overensstemmelsesafdelingen bør også gennemføre træning for medarbejdere. Der skal også være et system til rapportering af overholdelsesproblemer. Det vil sige, at adfærdskodeksen for compliance-afdelingen skal fastlægge processen for medarbejderne.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Forståelse af overholdelsesansvarlige En compliance officer sikrer, at et selskab overholder dets eksterne regulatoriske krav og interne politikker. mere Hvad er anti-hvidvaskning af penge (AML)? Bekæmpelse af hvidvaskning af penge henviser til love, forordninger og procedurer, der har til formål at forhindre kriminelle i at forkæle ulovligt opnåede midler som legitim indkomst. mere Revisionsafdeling En revisionsafdeling er en enhed i en virksomhed, der er ansvarlig for evaluering af forretningsgange, risikostyring, kontrolfunktioner og styring. mere Sådan fungerer etiske kodekser En etisk kodeks er en guide med principper designet til at hjælpe fagfolk med at drive forretning ærligt og med integritet. mere Intern revisor (IA) Definition Intern revisor (IA) ansættes af virksomheder for at levere uafhængige og objektive evalueringer af finansielle og operationelle forretningsaktiviteter. mere Bankhemmelighedslov (BSA) Bankhemmelighedsloven (BSA) er føderal lovgivning, der er beregnet til at forhindre, at finansinstitutter bruges til at hvidvaske dårligt opnåede gevinster. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar