Lien

algoritmisk handel : Lien
Hvad er en pantelån

En pantelån er en juridisk ret, der er givet af ejeren af ​​ejendom, ved en lov eller på anden måde erhvervet af en kreditor. En pantelån garanterer en underliggende forpligtelse, såsom tilbagebetaling af et lån. Hvis den underliggende forpligtelse ikke er opfyldt, kan kreditor muligvis beslaglægge det aktiv, der er genstand for pantelånet.

01:23

Lien

BREAKING NED Lien

Når en retfærdighed er udført, bliver en kreditor lovmæssig ret til at sælge sikkerhedsejendomme for en debitor, der ikke overholder forpligtelserne i et lån eller anden kontrakt. Den ejendom, der er genstand for en pantelån, kan ikke sælges af ejeren uden tilladelse fra pensionshaveren. En flydende retfærdighed henviser til en beholdningspant eller anden ubegrænset ejendom.

Praktiske eksempler på pantelån

Der ydes ofte en pantelån, når en person optager et lån fra en bank for at købe en bil. Den enkelte køber køretøjet og betaler sælgeren ved hjælp af penge fra banken, men giver banken pant i køretøjet. Hvis den enkelte ikke tilbagebetaler lånet, kan banken udføre panteretten, beslaglægge køretøjet og sælge det for at tilbagebetale lånet. Hvis den enkelte tilbagebetaler lånet fuldt ud, frigiver pantehaveren (banken) pantelånet, og individet ejer ejendommen fri og fri for eventuelle panterettigheder.

En anden form for pantelån er en mekaniker, der kan fastgøres til fast ejendom, hvis ejeren af ​​ejendom undlader at betale en entreprenør for leverede ydelser. Hvis skyldneren aldrig betaler, kan ejendommen auktioneres for at betale pantelånsindehaveren.

Lån og skatter

Der er også adskillige lovbestemte panterettigheder, hvilket betyder, panteredskaber oprettet ved lov, i modsætning til dem, der er oprettet ved en kontrakt. Disse panterettigheder er meget almindelige inden for beskatningsområdet, hvor lovene ofte tillader skattemyndighederne at sætte pant i ejendom hos kriminelle skatteydere. For eksempel kan kommuner bruge pantelån til at inddrive ubetalte ejendomsskatter.

I USA, hvis en skatteyder bliver kriminel og ikke viser nogen indikation af at betale skyldige skatter, kan IRS stille et retligt krav mod en skatteyderes ejendom, inklusive hans hjem, køretøj og bankkonti. En føderal skattelovgivning har forrang for alle andre kreditorers krav, og kan føre til en lensmannssalg. Det påvirker også skatteyderens evne til at sælge eksisterende aktiver og opnå kredit. Den eneste måde at frigive en føderal skattelov er at betale den skyldige skat fuldt ud eller nå et forlik med IRS. IRS har myndighed til at beslaglægge aktiverne hos en skatteyder, der ignorerer en skattelovgivning.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Hvordan fungerer en skattelovgivning? En skattelovgivning er et retligt krav mod aktiverne hos en person eller virksomhed, der undlader at betale skyldige skatter. Hvis gælden ikke tilbagebetales, kan aktiverne beslaglægges. mere Federal Tax Lien En føderal skattelov er den amerikanske regerings ret til at bevare en persons personlige ejendom, indtil denne person tager sig af ubetalte skatter. mere Domstolskrav Definition En domstol er en retsafgørelse, der giver en kreditor ret til at besidde en debitors ejendom, hvis debitor ikke opfylder sine forpligtelser. mere Tilbagebeskatning Definition Tilbagebeskatning er skatter, der er delvist eller helt ubetalt i det år, de forfaldt. Skatteydere kan have ubetalte tilbage skatter på føderalt, statligt og lokalt niveau. mere Hjemlån Et retligt krav, der er anbragt på et hjem, kaldes et hjemmetilværelsesret. mere Afgift En afgift er den lovlige beslaglæggelse af ejendom til at opfylde en udestående gæld. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar