Vigtigste » forretning » Økonomiske forhold

Økonomiske forhold

forretning : Økonomiske forhold
Hvad er økonomiske forhold?

Økonomiske forhold henviser til den aktuelle økonomi i et land eller en region. Disse forhold ændrer sig over tid sammen med den økonomiske og konjunkturcyklus, da en økonomi gennemgår perioder med ekspansion og sammentrækning. Økonomiske forhold anses for at være sunde eller positive, når en økonomi ekspanderer og ses som ugunstig eller negativ, når en økonomi er ved at trække sig sammen.

Forståelse af økonomiske forhold

Et lands økonomiske forhold påvirkes af adskillige makroøkonomiske og mikroøkonomiske faktorer, herunder monetær og finanspolitik, tilstanden i den globale økonomi, arbejdsløshedniveauer, produktivitet, valutakurser, inflation og mange andre.

Økonomiske data frigives regelmæssigt, generelt ugentligt eller månedligt og undertiden kvartalsvis. Nogle økonomiske indikatorer som arbejdsløshedsprocenten og BNP-vækstraten overvåges nøje af markedsdeltagerne, da de er med til at foretage en vurdering af økonomiske forhold og potentielle ændringer i dem. En overflod af økonomiske indikatorer kan bruges til at definere økonomiens tilstand eller økonomiske forhold, herunder arbejdsløshedsprocent, niveau for løbende poster og budgetoverskud eller underskud, BNP-vækstrater og inflation.

Generelt kan økonomiske indikatorer kategoriseres som førende, sammenfaldende eller forsinkende. Det vil sige, de beskriver sandsynlige fremtidige økonomiske forhold, aktuelle økonomiske forhold eller forhold i den nylige fortid. Økonomer er typisk mest interesseret i at føre indikatorer som en måde at forstå, hvordan økonomiske forhold vil være i de næste tre til seks måneder. F.eks. Indikerer indikatorer som nye ordrer for fremstillede varer og nye boligtilladelser tempoet i den fremtidige økonomiske aktivitet, da det vedrører hastigheden på produktionsproduktionen og boligbyggeriet.

Andre indikatorer, der kan forudsige fremtidige økonomiske forhold, inkluderer forbrugertillidsindekset, nye fabriksordrer (de nye ordrer for varer fra detailhandelen og andre virksomheder) og forretningsbeholdninger (de varebeholdninger, som virksomhederne opretholder for at følge med efterspørgslen).

Key takeaways

  • Økonomiske forhold henviser til tilstanden for makroøkonomiske variabler og tendenser i et land på et tidspunkt.
  • Sådanne forhold kan omfatte BNP-vækstpotentiale, arbejdsløshedsprocent, inflation og finanspolitiske og pengepolitiske orienteringer.
  • Økonomiske forhold måles af økonomer og analytikere og har form af kvantificerbare økonomiske indikatorer.

Hvorfor økonomiske forhold er vigtige for investorer og virksomheder

Indikatorer for økonomiske forhold giver investorer og virksomheder vigtig indsigt. Investorer bruger indikatorer for økonomiske forhold for at justere deres syn på økonomisk vækst og rentabilitet. En forbedring af de økonomiske forhold ville føre til, at investorer er mere optimistiske med hensyn til fremtiden og potentielt investerer mere, når de forventer et positivt afkast. Det modsatte kunne være sandt, hvis de økonomiske forhold forværres. Tilsvarende overvåger virksomheder økonomiske forhold for at få indsigt i deres egen salgsvækst og rentabilitet. En temmelig typisk måde at forudsige vækst på ville være at bruge det foregående års tendens som en basislinje og udvide den med de seneste økonomiske data og fremskrivninger, der er mest relevante for deres produkter og tjenester. For eksempel vil et byggefirma se på de økonomiske forhold i boligsektoren for at forstå, om momentum forbedrer sig eller bremser, og tilpasser sin forretningsstrategi i overensstemmelse hermed.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Definition af makromiljø Makromiljøet henviser til den overordnede tilstand i økonomien i modsætning til velvære i en bestemt sektor eller region. mere Alt hvad du behøver at vide om makroøkonomi Makroøkonomi studerer en samlet økonomi eller markedssystem: dets opførsel, de faktorer, der driver det, og hvordan man forbedrer dets ydeevne. mere Definition af økonomisk opsving Et økonomisk opsving er en konjunkturfase efter en recession, der er kendetegnet ved en vedvarende periode med forbedring af forretningsaktiviteten. mere Er økonomi virkelig en dismal videnskab? Økonomi er en gren af ​​samfundsvidenskab, der fokuserer på produktion, distribution og forbrug af varer og tjenester. mere Udvidelse Definition Udvidelse er den fase af konjunkturcyklen, hvor økonomien bevæger sig til et højt stigende beskæftigelsesniveau, forbrugertillid og BNP. mere Recessionary Gap - En definition og forklaring En recessionary gap er en makroøkonomisk betegnelse for en økonomi, der fungerer under dens fulde beskæftigelsesbalance, og hvor bruttonationalproduktet (BNP) er lavere end niveauet ved fuld beskæftigelse. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar