Vigtigste » algoritmisk handel » Resultat før renter og skatter - EBIT

Resultat før renter og skatter - EBIT

algoritmisk handel : Resultat før renter og skatter - EBIT
Hvad er indtjening før renter og skatter - EBIT?

Indtjening før renter og skatter er en indikator for en virksomheds rentabilitet. Man kan beregne det som indtægter minus udgifter ekskl. Skat og renter. EBIT kaldes også driftsindtjening, driftsresultat og resultat før renter og skatter.

02:03

EBIT (Resultat før renter og skatter)

Formel og beregning af EBIT

EBIT = Omsætning - COGS - DriftsudgifterOrEBIT = Nettoindkomst + Renter + Skatter overalt: \ begynde {justeret} & \ tekst {EBIT} \ = \ \ tekst {Indtægter} \ - \ \ tekst {COGS} \ - \ \ tekst { Driftsudgifter} \\ & \ text {Eller} \\ & \ text {EBIT} \ = \ \ tekst {Nettoindkomst} \ + \ \ tekst {Rente} \ + \ \ tekst {Skatter} \\ & \ textbf { hvor:} \\ & \ text {COGS} \ = \ \ tekst {Omkostninger ved solgte varer} \ end {alignet} EBIT = Omsætning - COGS - DriftsudgifterOrEBIT = Nettoindkomst + Renter + Skatter overalt:

Du beregner EBIT ved at tage et virksomheds produktionsomkostninger inklusive råmaterialer samt virksomhedens samlede driftsudgifter, som inkluderer medarbejderlønninger og trækker disse tal fra indtægterne. Trinene er beskrevet nedenfor:

  1. Tag indtægter eller salg fra toppen af ​​resultatopgørelsen.
  2. Trækker omkostningerne ved solgte varer fra indtægter eller salg, hvilket giver dig bruttoavance.
  3. Trækker driftsudgifterne fra bruttoresultatet for at opnå EBIT.

Key takeaways

  • EBIT ( e arnings b efore i nterest og t axes) er et selskabs nettoindtægt før indkomstskatudgifter og renteudgifter er fratrukket.
  • EBIT bruges til at analysere resultaterne af et selskabs kerneaktiviteter uden at omkostningerne til kapitalstrukturen og skatteudgifter påvirker overskuddet.
  • EBIT er også kendt som driftsindtægter, da de begge ekskluderer renteudgifter og skatter fra deres beregninger. Der er dog tilfælde, hvor driftsindtægter kan afvige fra EBIT.

Hvad fortæller EBIT dig?

Indtjening før og skatter måler overskuddet et selskab genererer fra sine aktiviteter, hvilket gør det synonymt med driftsresultatet. Ved at ignorere skatter og renteudgifter fokuserer EBIT udelukkende på en virksomheds evne til at generere indtjening fra driften, idet man ignorerer variabler som skattebyrden og kapitalstrukturen. EBIT er en særlig nyttig beregning, fordi den hjælper med at identificere en virksomheds evne til at generere nok indtjening til at være rentabel, nedbetale gæld og finansiere løbende aktiviteter.

EBIT og skatter

EBIT er også nyttigt for investorer, der sammenligner flere virksomheder med forskellige skattesituationer. For eksempel, lad os sige, at en investor tænker på at købe aktier i en virksomhed, EBIT kan hjælpe med at identificere virksomhedens driftsresultat, uden at skatter er taget med i analysen. Hvis virksomheden for nylig havde fået en skattelettelse, eller der var et nedsættelse af selskabsskatter i USA, ville selskabets nettoindkomst eller fortjeneste stige.

EBIT fjerner dog fordelene fra skattereduktionen, der er taget ud af analysen. EBIT er nyttigt, når investorer sammenligner to virksomheder i samme branche, men med forskellige skattesatser.

EBIT og gæld

EBIT er nyttigt ved analyse af virksomheder, der er i kapitalintensive brancher, hvilket betyder, at virksomhederne har en betydelig mængde anlægsaktiver på deres balance. Anlægsaktiver er en fysisk formue, anlæg og udstyr og finansieres typisk med gæld. For eksempel er virksomheder i olie- og gasindustrien kapitalintensive, fordi de er nødt til at finansiere deres boreudstyr og olierigge.

Som et resultat har kapitalintensive industrier høje renter på grund af en stor gældsmængde på deres balance. Imidlertid er gælden, hvis den styres korrekt, nødvendig for den langsigtede vækst af virksomheder i branchen.

Virksomheder i kapitalintensive industrier har muligvis mere eller mindre gæld i sammenligning med hinanden. Som et resultat ville virksomhederne have mere eller færre renteudgifter sammenlignet med hinanden. EBIT hjælper investorer med at analysere selskabernes driftsresultater og indtjeningspotentiale, mens gælden og de deraf følgende renteudgifter fjernes.

Brug af EBIT

Lad os sige, at du tænker på at investere i et firma, der fremstiller maskindele. Ved udgangen af ​​selskabets regnskabsår sidste år havde de følgende økonomiske oplysninger om deres resultatopgørelse:

Indtægter: 10.000.000.000 $ Salg af varer: $ 3.000.000 \ begynde {justeret} & \ tekst {Indtægter:} \ $ 10.000.000 \\ & \ tekst {Omkostninger for solgte varer:} \ $ 3.000.000 \\ & \ tekst {Brutto fortjeneste:} \ $ 7.000.000 \ slut {justeret} Indtægter: $ 10.000.000 solgte omkostninger: $ 3.000.000

Virksomhedens bruttofortjeneste ville svare til $ 7.000.000 eller overskuddet, før de faste udgifter trækkes fra. Virksomheden havde følgende faste omkostninger, der er opført som salgs-, generelle og administrationsomkostninger:

SG&A: $ 2.000.000 SG \ & A: \ $ 2.000.000 SG & A: $ 2.000.000

Driftsindtægter eller EBIT for virksomheden ville være:

EBIT: $ 5.000.000 \ begynde {justeret} \ tekst {EBIT:} & \ $ 5.000.000 \\ & \ tekst {eller} (\ $ 10.000.000 \ - \ \ $ 3.000.000 \ - \ \ $ 2.000.000) \ slutning {justeret} EBIT: $ 5.000.000

De forskellige måder EBIT bruges

Der er forskellige måder at gå til beregning af EBIT, som ikke er en GAAP-metrik og derfor normalt ikke inkluderet i regnskabet. Begynd altid med den samlede omsætning eller det samlede salg, og træk driftsudgifter, inklusive omkostningerne ved solgte varer. Du kan tage engangsprodukter eller ekstraordinære genstande, f.eks. Indtægterne fra salg af et aktiv eller omkostningerne ved en retssag, da disse ikke vedrører virksomhedens kerneaktiviteter, men disse kan også medtages.

Hvis et selskab har ikke-driftsindtægter, såsom indtægter fra investeringer, kan dette også være (men behøver ikke at være) inkluderet. I dette tilfælde adskiller EBIT sig fra driftsindtægter, som, som navnet antyder, ikke inkluderer ikke-driftsindtægter.

Ofte inkluderer virksomheder renteindtægter i EBIT, men nogle kan udelukke den afhængigt af dens kilde. Hvis virksomheden yder kredit til sine kunder som en integreret del af sin forretning, er denne renteindkomst en del af driftsindtægterne, og en virksomhed vil altid omfatte den. Hvis renteindtægterne derimod stammer fra obligationsinvesteringer eller opkræver gebyrer til kunder, der betaler deres regninger for sent, kan det udelukkes. Som med de andre nævnte justeringer er denne op til investorens skøn og bør anvendes konsekvent på alle virksomheder, der sammenlignes.

En anden måde at beregne EBIT er ved at tage nettoindkomsttallet (fortjeneste) fra resultatopgørelsen og tilføje indkomstskatudgiften og renteudgiften tilbage i nettoindkomsten.

EBIT vs. EBITDA

EBIT er et virksomheds driftsresultat uden renteudgifter og skatter. EBITDA eller ( e arnings b efore iterest, t akser, d afskrivning og en mortisering) tager imidlertid EBIT og udelukker afskrivninger og amortiseringsomkostninger ved beregning af rentabiliteten. Ligesom EBIT ekskluderer EBITDA også skatter og renteudgifter på gæld. Men der er forskelle mellem EBIT og EBITDA.

For virksomheder med en betydelig mængde anlægsaktiver kan de afskrive udgiften ved at købe disse aktiver i løbet af deres brugstid. Med andre ord tillader afskrivninger et selskab at sprede omkostningen for et aktiv ud over mange år eller aktivets levetid. Afskrivning sparer et selskab fra at registrere omkostningen for aktivet i det år, hvor aktivet blev købt. Som et resultat reducerer afskrivninger rentabiliteten.

For selskaber med et betydeligt beløb af anlægsaktiver kan afskrivningsomkostninger påvirke nettoresultatet eller bundlinjen. EBITDA måler et virksomheds overskud ved at fjerne afskrivninger. Som et resultat hjælper EBITDA med at nedbringe til rentabiliteten i et virksomheds operationelle resultater. EBIT og EBITDA har hver deres fordele og anvendelser i finansiel analyse.

Begrænsninger i EBIT

Som tidligere nævnt er afskrivninger inkluderet i EBIT-beregningen og kan føre til forskellige resultater, når man sammenligner virksomheder i forskellige brancher. Hvis en investor sammenligner en virksomhed med et betydeligt beløb af anlægsaktiver med et selskab, der har få anlægsaktiver, vil afskrivningsomkostningerne skade selskabet med anlægsaktiverne, da udgiften reducerer nettoindtægten eller fortjenesten.

Virksomheder med et stort gældsbeløb vil sandsynligvis også have en høj renteudgift. EBIT fjerner renteudgiften og oppustes således et selskabs indtjeningspotentiale, især hvis virksomheden havde meget gæld. At inkludere gæld i analysen kan være problematisk, hvis virksomheden havde øget sin gæld på grund af manglende kontantstrøm eller dårlig salgsydelse. Det er også vigtigt at overveje, at i et stigende rentemiljø vil renteudgifter stige for virksomheder, der bærer gæld på deres balance og skal overvejes, når man analyserer et selskabs økonomi.

Eksempel på ægte verden

Som et eksempel bruger vi Procter & Gamble Co's resultatopgørelse fra året, der slutter den 30. juni 2016 (alle tal i millioner af USD):

Nettosalg65.299
Omkostninger ved solgte produkter32.909
Brutto overskud32.390
Salg, generelle og administrative udgifter18.949
Driftsindtægter13.441
Renteudgifter579
Renteindtægter182
Andre ikke-driftsindtægter netto325
Indtjening fra fortsættende aktiviteter før indkomstskatter13.369
Indkomstskatter på fortsættende aktiviteter3342
Nettoresultat (tab) fra ophørte aktiviteter577
Nettoindtjening10.604
Mindre: nettoresultat, der kan henføres til ikke-kontrollerende interesser96
Nettoresultat, der kan henføres til Procter & Gamble10.508

For at beregne EBIT trækker vi omkostningerne for solgte varer og salgs-, generelle og administrationsomkostninger fra nettoomsætningen. P&G havde imidlertid andre indkomsttyper, der kan inkluderes i EBIT-beregningen. P&G havde ikke-driftsindtægter og renteindtægter, og i dette tilfælde beregner vi EBIT som følger:

EBIT = NS - COGS - SG&A + NOI + IIEBIT = $ 65.299 - $ 32.909 - $ 18.949 + $ 325 hvor: NS = NettoomsætningSG & A = Salg, generelle og administrationsomkostningerNOI = Ikke-driftsindkomst \ begynde {justeret} & \ tekst {EBIT} \ = \ \ tekst {NS} \ - \ \ tekst {COGS} \ - \ \ tekst {SG \ & A} \ + \ \ tekst {NOI} \ + \ \ tekst {II} \\ & \ begynde {justeret} \ text {EBIT} \ & = \ \ $ 65.299 \ - \ \ $ 32.909 \ - \ \ $ 18.949 \ + \ \ $ 325 \\ & \ quad + \ \ $ 182 \ = \ \ $ 13.948 \ end {align} \\ & \ textbf { hvor:} \\ & \ text {NS} \ = \ \ tekst {Nettoomsætning} \\ & \ tekst {SG \ & A} \ = \ \ tekst {Salg, generelle og administrationsomkostninger} \\ & \ tekst { NOI} \ = \ \ tekst {Ikke-driftsindkomst} \\ & \ text {II} \ = \ \ tekst {Renteindtægter} \ end {alignet} EBIT = NS - COGS - SG&A + NOI + IIEBIT = $ 65.299 - $ 32.909 - $ 18.949 + $ 325 hvor: NS = NettoomsætningSG & A = Salgs-, generelle og administrationsomkostningerNOI = Ikke-driftsindtægter

For regnskabsåret, der sluttede 2015, havde P&G en venezuelansk afgift. Hvorvidt Venezuela-sagen skal medtages rejser spørgsmål. Som nævnt ovenfor kan et selskab ekskludere engangsudgifter. I dette tilfælde forklarede en note i indtjeningsfrigørelsen i 2015, at virksomheden fortsatte med at operere i landet gennem datterselskaber. På grund af den gældende kapitalkontrol var P&G et engangsslag for at fjerne venezuelanske aktiver og forpligtelser fra sin balance.

Tilsvarende kan man argumentere for at ekskludere renteindtægter og andre ikke-driftsindtægter fra ligningen. Disse overvejelser er til en vis grad subjektive, men man bør anvende konsistente kriterier for alle virksomheder, der sammenlignes. For nogle virksomheder kan størrelsen af ​​renteindtægter, de rapporterer, være ubetydelig, og du kan udelade det. Imidlertid genererer andre virksomheder som banker et betydeligt beløb i renteindtægter fra investeringer, de har i obligationer eller gældsinstrumenter.

En anden måde at beregne P & G's finanspolitiske EBIT 2015 er at arbejde nedenfra og op, begyndende med nettoresultatet. Vi ignorerer ikke-kontrollerende interesser, da vi kun er optaget af selskabets aktiviteter og trækker nettoindtjeningen fra ophørte aktiviteter af meget samme grund. Derefter tilføjer vi indkomstskatter og renteudgifter igen for at opnå den samme EBIT, som vi gjorde via top-down-metoden:

EBIT = NE - NEDO + IT + IDerefter EBIT = $ 10.604 - $ 577 + $ 3.342 hvor: NE = NettoindtjeningNEDO = Nettoindtjening fra ophørte aktiviteterIT = Indkomstskatter \ begynde {justeret} & \ tekst {EBIT} \ = \ \ tekst { NE} \ - \ \ tekst {NEDO} \ + \ \ tekst {IT} \ + \ \ tekst {IE} \\ & \ begynde {justeret} \ tekst {Derfor EBIT} \ & = \ \ $ 10, 604 \ - \ \ $ 577 \ + \ \ $ 3, 342 \\ & \ quad + \ \ $ 579 \ = \ \ $ 13, 948 \ end {alignet} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {NE} \ = \ \ tekst {Net indtjening} \\ & \ text {NEDO} \ = \ \ tekst {Nettoindtjening fra ophørte aktiviteter} \\ & \ text {IT} \ = \ \ tekst {Indkomstskatter} \\ & \ tekst {IE} \ = \ \ text {Renteudgift} \ slutning {justeret} EBIT = NE - NEDO + IT + Derfor er EBIT = $ 10, 604 - $ 577 + $ 3, 342 hvor: NE = Nettoindtjening NEDO = Nettoindtjening fra ophørte aktiviteterIT = Indkomstskatter

For mere information om EBIT, skal du læse om, hvordan er EBIT og driftsindtægter forskellige. (For relateret læsning, se "NOI vs. EBIT: Sammenligne forskellene")

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Hvorfor driftsmarginer er vigtige? Driftsmargenen måler, hvor meget overskud et selskab tjener på en dollar i salget, efter at have betalt for variable produktionsomkostninger, såsom løn og råvarer, men inden de betaler renter eller skat. mere Defineret af driftsindtægter Driftsindtægter er et regnskabsmæssigt tal, der måler størrelsen af ​​den fortjeneste, der er realiseret fra en virksomheds aktiviteter, efter fradrag af driftsudgifter såsom løn, afskrivning og omkostninger ved solgte varer (COGS). mere Indtjening før renter, skatter, afskrivninger og afskrivninger - EBITDA Definition EBITDA, eller indtjening før renter, skatter, afskrivninger og amortiseringer, er et mål for en virksomheds samlede økonomiske resultat og bruges som et alternativ til simpel indtjening eller nettoindkomst under nogle omstændigheder . mere Forståelse af afkast på gennemsnitlig kapital Beskæftiget afkast på gennemsnitlig anvendt kapital (ROACE) er en økonomisk ratio, der viser rentabilitet versus de investeringer, en virksomhed har foretaget i sig selv. mere Forståelse af afkast på kapital beskæftiget afkast på beskæftiget kapital (ROCE) er en økonomisk ratio, der måler en virksomheds rentabilitet og den effektivitet, som dens kapital anvendes. mere Indtjening før renter efter skat (EBIAT) Indtjening før rente efter skat (EBIAT) er en økonomisk foranstaltning, der er en indikator for et selskabs driftsresultat. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar