Vigtigste » mæglere » Power of Sale

Power of Sale

mæglere : Power of Sale
Hvad er salgskraften?

Salgsmakt er en klausul, der er indskrevet i en pantebrev, der giver tilladelse til, at panthaveren kan sælge ejendommen i tilfælde af misligholdelse for at tilbagebetale pantegælden. Salgsstyrke er tilladt i mange stater som en del af en långivers rettigheder til at søge afskærmning.

Forståelse af salgsstyrken

Salgsmakt er sprog, der føjes til et pantedokument, der giver långiveren mulighed for at sælge ejendommen, hvis pantebetalingerne ikke er opfyldt. Bestemmelsen giver långiveren mulighed for at tilbagebetale realkreditgælden ved at sælge ejendommen for at inddrive, hvad der skyldes. En ejendom, der er afskærmet, sælges af långiveren for at inddrive tab, der opstår som følge af lånets misligholdelse.

Prioritetslån, der inkluderer en salgsklausulsklausul, kan sætte låntageren i stand til at stå over for en hurtig afskærmningsproces, hvis de bortfalder i misligholdelse. Låntager kan være i stand til at tvinge en domstolskontrol af en afskærmning, der var tilladt under salgskraft. De skal typisk indgive retssager for at indbringe sagen for retten.

Salgskraftsbestemmelsen påkalder således afskærmningsret, som beskriver en långivers evne til at besidde en ejendom gennem en juridisk proces kaldet afskærmning. Långivere kan bruge deres ret til afskærmning, når en boligejer misligholder deres pantebetalinger. Lånets vilkår vil skitsere betingelserne for, at långiver har ret til at afskærme. Statlige og nationale love regulerer også afskærmningsretten.

Salgsstyrke henviser også til den magt, der er udtrykt eller underforstået i en trustaftale, der tillader administratoren at sælge investeringerne, der består af trusten.

Key takeaways

  • Salgsstyrke er en panteklausul, der giver långiveren mulighed for at afskærme og sælge en ejendom som standard for at inddrive provenuet.
  • Denne klausul, som er lovlig i de fleste amerikanske stater, muliggør en afskærmningsproces, der omgår domstolene for hurtigere resultater.
  • Hvis et pantelån også indeholder en indløsningsret, kan låntageren som misligholdelse inddrive sin ejendom ved at betale tilbage alle forfaldne renter og hovedstol samt alle afskærmningsomkostninger.

Hvordan salgskraften anvendes uden retsforfølgning

Retsafskærmning henviser til afskærmningsprocedurer for en ejendom, hvor et pantelån ikke mangler salgsklausulen og fortsætter således gennem domstolene. Retsafskærmning er imidlertid en lang proces, der varer i flere måneder til år at afslutte.

Mere end halvdelen af ​​alle stater tillader, at salgsklausuler anvendes til at vedtage tvangsauktioner uden retslig prøvelse. Långiveren skal følge specifikke retningslinjer og procedurer for at tage skridt. Efter låntagerens misligholdelse af prioritetslånet skal långiveren typisk give besked om den verserende afskærmning. Dette kan være i form af et brev til låntager samt offentlig meddelelse om, at ejendommen vil være til salg. Långiveren er muligvis nødt til at bruge en tredjepart til at tage ansvar for at gennemføre afskærmningssalg. Hver stat, der tillader magt i salgsbetingelser i realkreditlån, kan muligvis stille minimumskrav til at give besked om afskærmning. Det er muligt, at låntageren har en lille advarsel efter en standard om, at en klausul om salgskraft er implementeret, og ejendommen vil blive solgt.

En långiver, der bruger en klausul om salg til at afskærme en ejendom i nogle stater, kan være forhindret i at søge en mangelsdom mod låntageren. Når en ejendom sælges gennem en afskærmningsauktion, er det muligt, at salget nettoprovenu overskrider den gæld, der skyldes på fast ejendom. Kreditgiveren og eventuelle pensionshavere skal først kompenseres. Hvis der er nogen midler tilbage, når al gæld er godkendt, vil overskydningen gå til låntageren.

Indløsningsret

Indløsningsret er den lovlige ret for en pantsætter eller låntager, der ejer fast ejendom til at inddrive sin ejendom, når visse betingelser er opfyldt. Indløsningsretten giver ejendomsejere, der betaler deres rygafgift eller pant på deres ejendom, muligheden for at forhindre afskærmning eller auktionering af deres ejendom, nogle gange også efter at en auktion eller salg har fundet sted. Det betalte beløb skal generelt også omfatte de omkostninger, der er afholdt i afskærmningsprocessen, plus hele pantebeløbet, hvis udbetalingen kommer efter afskærmning eller auktion.

Relaterede vilkår

Afgørelse om domstolsafskærmning Definition af afskærmning henviser til afskærmningsprocedurer, der behandles gennem retssystemet. mere Indfrielsesret Definition Indløsningsretten er enhver pantsætter eller låntagers lovlige ret til at inddrive ejendom, som de ellers ville miste i afskærmningsprocedurer. mere Hvad er afskærmning? Afskærmning er den proces, hvor en långiver griber fat i og sælger et hjem eller en ejendom, efter at køberen ikke er i stand til at opfylde sin eller hendes tilbagebetalingsforpligtelse. mere Sheriff's salg En sheriffs salg er en offentlig auktion, hvor pantelångivere, banker, skatteopkrevere og andre tvister kan samle penge, der er gået tabt på ejendom. mere Sådan fungerer en skrivning af beslaglæggelse og salg En skrivning om beslaglæggelse og salg er en retsafgørelse, der giver en kreditor ejendomsret til visse ejendomme, som kan sælges, når de er under besiddelse. mere Du bør modtage en overdragelsesakt, når du betaler af din prioritetslån Prioritetsudstedere udsteder genopretningsaktioner, når lånet er betalt, og frigør låntageren for forpligtelser på pantegælden. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar