Vigtigste » mæglere » Retsafgørelse

Retsafgørelse

mæglere : Retsafgørelse
Hvad er domstolsafgørelse?

Retsafskærmning henviser til afskærmning på en ejendom, hvor et pantelån mangler salgsklausulen og fortsætter således gennem domstolene. Salgsstyrke er en klausul, der er indskrevet i et realkreditlån, der giver tilladelse til, at panthaveren kan sælge ejendommen i tilfælde af misligholdelse for at tilbagebetale pantegælden. Salgsstyrke er tilladt i mange stater som en del af en långivers rettigheder til at søge afskærmning.

Sådan fungerer retsafskærmning

Retsafskærmning henviser til afskærmningssager, der går gennem retssystemet. Afskærmning opstår, når et hjem sælges for at betale en ubetalt gæld. I mange stater kræves tvangsafsigelser retslige eller behandles gennem det statslige retssystem, men i nogle stater kan tvangsafsigelser enten være ikke-retslige eller retslige.

Hvis retten bekræfter, at gælden er i misligholdelse, afholdes en auktion for salg af ejendommen for at erhverve midler til tilbagebetaling af långiver. Dette adskiller sig fra ikke-retslige tvangsauktioner, der behandles uden retsindblanding.

Mange stater kræver afskærmning for domstolene for at beskytte det ægteskab, som skyldneren kan have i ejendommen. Retsafskærmning tjener også til at forhindre strategiske afsløringer fra skrupelløse långivere. I tilfælde, hvor salget af ejendommen gennem auktionen ikke genererer tilstrækkelige midler til at tilbagebetale pantelåneren, vil den tidligere husejere stadig holdes ansvarlig for den resterende saldo.

Key takeaways

  • Retsafskærmning er, når afskærmning på en ejendom finder sted gennem retssystemet.
  • Denne type afskærmningsproces opstår ofte, når en pantebreve mangler en klausul om salgskraft, hvilket lovligt ville give pantelåner tilladelse til at sælge ejendommen, hvis der opstod en standard.
  • Retsafskærmning er en lang proces, der varer flere måneder til år at afslutte.

Proces for afskedigelse af domstole

Retslige tvangsauktioner kan vare overalt fra seks måneder til ca. tre år afhængig af staten.

For at påbegynde afskærmningsprocessen skal panteservicen eller det selskab, som panteservices betales til, vente, indtil låntageren er forfalden over betalinger i fire måneder. På dette tidspunkt vil servicemedarbejderen underrette den udelukkende part med et overtrædelsesbrev og lade debitor vide, at de er i misligholdelse af deres prioritetslån. I de fleste tilfælde har debitor 30 dage på at kurere misligholdelsen, og hvis de ikke er i stand til det, vil servicepersonalet gå videre med afskærmning. På dette tidspunkt indbringer den udelukkende part en retssag i det amt, hvor ejendommen er placeret, og anmoder domstolen om, at hjemmet kan sælges for at betale gælden. Som en del af retssagen inkluderer den udelukkende part en andragende om afskærmning, der forklarer, hvorfor en dommer skal afsige en afskærmningsdom. I de fleste tilfælde vil domstolen træffe afgørelse om afskærmning, medmindre låntageren har et forsvar, der berettiger de kriminelle betalinger.

Afhængig af staten kan den afskærmende part også have ret til en mangelsdom. En mangelvurdering giver huset mulighed for at blive solgt til et afskærmningssalg for mindre end den udestående pantegæld. Forskellen mellem gæld og salgspris for afskærmning kaldes manglen. I de fleste stater kan den afskærmende part få en personlig dom mod låntageren for manglen.

Relaterede vilkår

Salgsstyrke Definition Salgsstyrke er en klausul i et realkreditlån, der giver långiveren ret til at udelukke en ejendom uden retslig prøvelse, hvis låntageren misligholder. mere Sheriff's salg En sheriffs salg er en offentlig auktion, hvor pantelångivere, banker, skatteopkrevere og andre tvister kan samle penge, der er gået tabt på ejendom. mere Indfrielsesret Definition Indløsningsretten er enhver pantsætter eller låntagers lovlige ret til at inddrive ejendom, som de ellers ville miste i afskærmningsprocedurer. mere Hvad er afskærmning? Afskærmning er den proces, hvor en långiver griber fat i og sælger et hjem eller en ejendom, efter at køberen ikke er i stand til at opfylde sin eller hendes tilbagebetalingsforpligtelse. mere Hvornår har du brug for en tillidsakt? Ved finansierede fast ejendomstransaktioner overfører tillidspapirer den juridiske ejendom til en tredjepart, f.eks. En bank, en escrow eller et titelfirma, så låntageren tilbagebetaler sin gæld til långiveren. mere dekret om afskærmning og salg Et dekret om afskærmning og salg er en erklæring, der er udstedt af en domstol, der angiver, at et stykke ejendom skal sælges, når et pantelån er gået i misligholdelse. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar