Vigtigste » mæglere » Konservativ investering

Konservativ investering

mæglere : Konservativ investering
Hvad investerer de konservative?

Konservativ investering er en investeringsstrategi, der prioriterer bevarelse af kapital frem for markedsafkast. Konservative investeringer søger at beskytte en investeringsporteføljes værdi ved at investere i værdipapirer med lavere risiko såsom fastindkomst og pengemarkedsværdipapirer og ofte blue-chip eller store cap-aktier. I en konservativ investeringsstrategi vil en hel halvdel eller mere af porteføljen generelt være indeholdt i gældspapirer snarere end aktier.

Forståelse af konservativ investering

Konservative investorer har risikotolerancer fra lav til moderat. Som sådan vil en konservativ investeringsportefølje have en stor mængde lavinvesteringer med fast indkomst og en lille smadring af aktier eller fonde af høj kvalitet. Selvom en konservativ investeringsstrategi kan beskytte mod inflation, kan den muligvis ikke opnå et betydeligt afkast over tid sammenlignet med mere aggressive strategier. Investorer opfordres ofte til at henvende sig til konservativ investering, da de nær pensionsalderen uanset individuel risikotolerance.

Konservative investerings- og porteføljestrategier

Bevarelse af kapital og løbende indkomst er populære konservative investeringsstrategier. Bevaring af kapitalcentre ved opretholdelse af det nuværende kapitalniveau og forhindring af porteføljetab. En kapitalbevaringsstrategi indeholder sikre, kortsigtede instrumenter, såsom statskasseregninger og indskudsbeviser. En kapitalbevaringsstrategi kan være passende for en ældre investor, der ønsker at maksimere hendes nuværende finansielle aktiver uden væsentlige risici.

En nuværende indkomststrategi kan være passende for ældre investorer med en lavere risikotolerance, på udkig efter en måde at fortsætte med at tjene en stabil strøm af penge efter pensionering og uden deres sædvanlige løn. Aktuelle indkomststrategier arbejder på at identificere investeringer, der betaler ud over gennemsnittet, som udbytte og renter. Aktuelle indkomststrategier, selv om de generelt er stabile, kan inkluderes i en række tildelingsbeslutninger på tværs af risikospektret. Strategier, der fokuserer på indkomst, kan være passende for en investor, der er interesseret i etablerede enheder, der betaler konsekvent (dvs. uden risiko for misligholdelse eller mangler en udbetalingsfrist), såsom store kapitalandele eller blue-chip-aktier.

Alternativer til konservativ investering

Konservative investeringsstrategier returnerer generelt mindre end mere aggressive strategier, såsom en vækstportefølje. For eksempel søger en kapitalvækststrategi at maksimere kapitalvurderingen eller stigningen i en porteføljes værdi på lang sigt. En sådan portefølje kunne investere i smårisikiske aktier med høj risiko, såsom nye teknologiselskaber, uønskede obligationer eller obligationer under investeringsgrad, internationale aktier i nye markeder og derivater.

Generelt vil en kapitalvækstportefølje indeholde ca. 65-70% aktier, 20-25% fastforrentede værdipapirer og resten i kontanter eller pengemarkedsværdipapirer. Selvom vækstorienterede strategier søger et højt afkast pr. Definition, beskytter blandingen stadig investoren mod alvorlige tab. Investorer, der er fortrolige med markeds- og aktieundersøgelser, kan også finde succes i en værdiinvesteringsportefølje, der er tung på aktier eller endda en passivt investeret børshandlet fond (ETF), der blander aktie- og obligationsfonde.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Hvad betyder "Balanceret investeringsstrategi"? En afbalanceret investeringsstrategi er en måde at kombinere investeringer i en portefølje, der sigter mod at afbalancere risiko og afkast. mere Kapitalvækststrategi En kapitalvækststrategi søger at maksimere en langsigtet kapitalvurdering af en portefølje via en allokering rettet til aktiver med højt forventet afkast. mere Hvad er en Blue Chip? En blå chip er et nationalt anerkendt, veletableret og økonomisk sundt selskab. mere Undersøgelse af kapitalvækst og hvordan det kan opnås med investorer Kapitalvækst eller kapitalværdi er en stigning i værdien af ​​et aktiv eller investering over tid. Kapitalvækst måles ved forskellen mellem den aktuelle værdi eller markedsværdi af et aktiv eller investering og dets købspris. mere Defensiv investeringsstrategi En defensiv investeringsstrategi er en konservativ metode til porteføljetildeling, der understreger kapitalbevaring. mere Investeringstil Investeringstil er en overordnet strategi eller teori, der bruges af en investor til at indstille aktivallokering og vælge individuelle værdipapirer til investering. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar