Vigtigste » mæglere » Katastrofeakkumulering

Katastrofeakkumulering

mæglere : Katastrofeakkumulering
HVAD ER EN katastrofeakkumulering

Katastrofeakkumulering er et udtryk, der anvendes i forsikringsbranchen, der henviser til de tab, en forsikringsselskab eller genforsikringsgiver kan have på tværs af et geografisk område fra en naturkatastrofe.

BREAKING NED Katastrofeakkumulation

Katastrofeakkumulering beregnes ud fra en lang række tab og involverer delvis tab til totaltab på tværs af et potentielt stort antal politikker. Normalt absorberer forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber relativt let individuelle tab fra fordringer. Tabetens sværhedsgrad er typisk lav sammenlignet med den samlede værdi af alle præmier. En naturkatastrofe kan imidlertid resultere i tab, der langt overstiger de samlede præmier. Fordi naturkatastrofer er sjældne, er det let for forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber at undervurdere de tab, der kan opstå, og kræver således fra den forsikrede en lavere præmie end risikoen faktisk garanterer.

Forsikringsselskaber vurderer risikoen forbundet med tegning af en ny politik ved at undersøge den potentielle sværhedsgrad og hyppighed af tab. Alvorlighed og hyppighed vil variere afhængigt af typen af ​​fare, risikostyring og reduktionsteknikker, der anvendes af den forsikrede, og andre faktorer, såsom geografi. F.eks. Afhænger sandsynligheden for, at en brandforsikringspolice vil miste et tab, hvor tæt bygninger er tæt på hinanden, hvor langt væk den nærmeste brandstation er, og hvilke brandforebyggende foranstaltninger bygningen har på plads. Selv om forsikringsselskabet tager højde for forekomsten af ​​naturkatastrofer i den lokalitet, der er specifik for forsikringspolitikken, kan forsikringsselskabet, når en naturkatastrofe opstår, stå for omkostninger, der langt overstiger det beløb, som forsikringstageren har betalt til forsikringsselskabet.

For at afbøde risiciene forbundet med naturkatastrofer køber forsikringsselskaber noget, der kaldes katastrofe genforsikring. Genforsikring af katastrofe giver forsikringsselskabet mulighed for at flytte en del eller hele risikoen i forbindelse med forsikringer, som den tegner for, i bytte for en del af de præmier, det modtager fra forsikringstagerne.

Hvordan beregner forsikringsselskaber omkostningerne ved en naturkatastrofe?

Virksomheder kan oprette et skøn over et worst-case-scenarie ved at beregne sandsynligt maksimaltab eller PML for at opkræve passende præmier i områder, der er tilbøjelige til naturkatastrofer. F.eks. Kunne et forsikringsselskab oprette en tabel, der modellerer årligt samlet PML for orkaner over en periode på 100 år og 200 år, netto efter genforsikring. Oprettelse af en sådan model giver et forsikringsselskab mulighed for at bestemme den procentvise chance for, at tab som følge af en orkan overskrider en bestemt tærskel for et forsikringsselskabs reserver og egenkapital. Lange tidsperioder vælges, fordi katastrofer er sjældne begivenheder. Det kan være vanskeligt at udvikle langsigtede modeller på grund af manglen på en branchestandard standard til at forberede data til brug i modellen, og fordi tredjepartsestimater kan vise store variationer.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Catastrophe Futures Definition Catastrophe futures er futurekontrakter, der anvendes af forsikringsselskaber til at beskytte sig mod fremtidige katastrofetab. mere Hvad er sandsynligt maksimaltab? Sandsynlig maksimal tab (PML) er det maksimale tab, som et forsikringsselskab forventes at pådrage sig en politik. Det er en standarddel af forsikring. mere Sådan fungerer kvoteaandelstraktater En kvoteaftaltraktat er en pro rata genforsikringskontrakt, hvor forsikringsselskabet og genforsikringsselskabet deler præmier og tab i henhold til en fast procentdel. mere Hvad er katastrofeforsikring? Katastrofeforsikring beskytter virksomheder og boliger mod naturkatastrofer, såsom jordskælv og oversvømmelser, og mod menneskeskabte katastrofer. mere Catastrophe-genforsikring Catastrophe-genforsikring købes af et forsikringsselskab for at reducere sin eksponering for de økonomiske risici, der er forbundet med en katastrofal begivenhed. mere Garanti for industritab Garantitab ved industritab er en forsikrings- eller genforsikringsaftale, hvor dækning udløses, når tab, som en branche oplever, overstiger en tærskel. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar