Vigtigste » algoritmisk handel » Købere / sælgere på balance

Købere / sælgere på balance

algoritmisk handel : Købere / sælgere på balance
Hvad er købere / sælgere på saldo

Købere / sælgere i balance beskriver en ordensubalance i et marked på et bestemt tidspunkt. Udtrykket beskriver også erhvervsdrivende, hvis aktivitet over en periode tendenser overvejende mod at købe eller sælge, snarere end en balance mellem de to.

BREAKING NED Købere / sælgere på balance

Købere / sælgere i balance antyder altid en situation, hvor flere ordrer af en type er over ordrer af den modsatte type. Hvis et aktuelt marked eller emission har sælgere i balance, har flere erhvervsdrivende indtastet salgsordrer end købsordrer, hvilket forårsager en ordreløs ubalance. Omvendt, hvis et marked eller en emission har købere i balance, har flere erhvervsdrivende indtastet købsordrer end salgsordrer. Under normale forhold fungerer disse ubalancer hurtigt ud. I nogle situationer, hvor handel ikke kan finde sted, kan købere i balance eller sælgere på balanceforhold dog fortsætte, indtil genoptagelse af handel giver tilstrækkelig markedslikviditet til at bringe handler tilbage i balance.

Investorer kan betragtes som købere eller sælgere i balance over en periode, hvis de køber flere aktier, end de sælger eller omvendt. En køber på balance kan se en række potentielt rentable muligheder på markedet eller måske simpelthen sparer flittigt til pensionering. En sælger, der er i balance, kan frygte en markedsafmatning eller måske have nået et logisk punkt, hvor han kan tage overskud ud af eksisterende investeringspositioner.

Ubalancer i handelsordren

Markedsordrer kræver kun, at en mægler opfylder dem til den bedst tilgængelige aktuelle pris. Disse ordrer udgør det store flertal af ordrer, der er udfyldt på markedet, og de forekommer til en sikkerheds nuværende budpris for salgsordrer og til den aktuelle prispris for købsordrer. Ubalance i handel har en tendens til at være forbigående situationer, fordi markeder typisk kan tilpasse sig et skiftende efterspørgselsmiljø. På en børs kan market beslutningstagere eller specialister benytte reserveaktier for at udjævne ubalancer i løbet af handelsdagen. Medmindre ubalancer bliver så alvorlige, at børsen suspenderer handel, vil en typisk situation, der passer til beskrivelsen af ​​købere eller sælgere i balance sandsynligvis forekomme, før markedet åbner eller ved udløbet af en optionskontrakt, når omstændighederne hindrer likviditeten.

Hastigheden og mængden af ​​markedsordrer i en relativt likvid børs gør store ubalancer usandsynlige at forblive på plads i nogen betydelig periode. Når nyhederne om en forestående købere af saldosituationen spreder sig, kan nogle aktionærer for eksempel bruge de stigende priser, der udløses af stigende efterspørgsel, som en mulighed for at sælge aktier, som de ellers ville have haft, og tilføjet likviditet til markedet.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Hvad er et tovejs citat? Et tovejs-tilbud angiver både den aktuelle budpris og den aktuelle pris på en sikkerhed. For en erhvervsdrivende er det mere informativt end det sædvanlige tilbud fra sidste handel. mere Definition af downtrend En downtrend opstår, når et aktivs pris bevæger sig lavere over en periode. Oplev mere om, hvad der sker under en nedtrend her. mere Modpart En modpart er parten på den anden side af en transaktion, da en finansiel transaktion kræver mindst to parter. mere Direct Access Trading (DAT) Direct access trading er et system, der gør det muligt for en klient at handle direkte med en anden klient, market maker eller specialist uden at bruge en mellemmand. mere Bestil ubalance Orden ubalance er en midlertidig omstændighed, hvor ordrerne "køb" eller "sælg" for en børsnoteret sikkerhed overstiger efterspørgsel eller tilgængelighed. mere Ubalance af ordrer Ubalance af ordrer er, når der for mange ordrer af en bestemt type - enten købe, sælge eller begrænse - og ikke modtages nok andre matchende ordrer. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar