Vigtigste » mæglere » Erhvervede fondsomkostninger og -omkostninger (AFFE)

Erhvervede fondsomkostninger og -omkostninger (AFFE)

mæglere : Erhvervede fondsomkostninger og -omkostninger (AFFE)
Hvad er erhvervede fondsomkostninger og -omkostninger (AFFE)?

Erhvervede fondgebyrer og -udgifter (AFFE) er en linjepost i et multi-manager- eller fond-af-midler (FOF) -prospekt, der viser driftsudgifterne til de underliggende fonde. Dette blev et krav fra januar 2007. Denne linjepost er nu inkluderet i fondens gebyrplan under overskriften "gebyrer og udgifter" og i dens prospekt.

Key takeaways

  • Erhvervede afgifter og udgifter (AFFE) lader investorer i en fond af fonde (FOF) forstå, hvor meget de betaler i administrationsgebyrer til de porteføljefonde, som FOF investerer i.
  • AFFE vises som en obligatorisk linjepost i fondens gebyrplan og anerkender den mere komplekse og lagdelte gebyrstruktur, der følger med multi-manager investering.
  • Typisk AFFE kan variere op til 10% afhængigt af de typer af fonde og deres tilknyttede gebyrer, som FOF besidder.

Forståelse af erhvervede fondsomkostninger og udgifter

Erhvervede fondsgebyrer og -udgifter er forbundet med multi-manager og fund-of-fonds-optioner, der har mere komplekse gebyrstrukturer. Disse gebyrer øger de samlede årlige udgifter for en fond og inkluderer administrationsgebyrer, der betales til flere forvaltere.

En fond med fonde (FOF) er en samlet investeringsfond såsom en gensidig fond eller hedgefond, der ikke vælger sine egne investeringer. I stedet investerer disse FOF'er i andre gensidige fonde eller hedgefonde. Med andre ord indeholder porteføljen forskellige underliggende porteføljer af andre fonde, der forvaltes af deres egne porteføljeforvaltere. Disse beholdninger erstatter enhver direkte investering i aktiver som obligationer, aktier og andre former for værdipapirer. FOF-strategien (Fund of Fund) sigter mod at opnå bred diversificering og passende aktivallokering med investeringer i en række fondskategorier, der alle er indpakket i en portefølje.

En investor, der køber en FOF, skal betale to niveauer af gebyrer. Ligesom en individuel fond kan en FOF opkræve administrationsgebyrer og et performancegebyr, selvom performancegebyrerne typisk er lavere end individuelle gensidige fonde for at afspejle det faktum, at det meste af forvaltningen er delegeret til underfondene selv.

SEC-regulering og videregivelse

I januar 2007 begyndte Securities and Exchange Commission (SEC) at indføre nye bestemmelser til investeringsselskabsloven fra 1940, hvilket gjorde det lettere for fondsvirksomheder at registrere muligheder for fond. SEC udvidede lovgivningen i henhold til § 12, litra d) (1), i 1940-loven for multi-manager-midler. SEC reviderede også sine registreringsformularer med yderligere detaljer om udgifterne til disse midler. Specifikt kræver registreringsopgørelser nu, at fondsforvaltere inkluderer "erhvervede fondsgebyrer og -udgifter" som et yderligere gebyroplysningskrav for flere forvaltere, som skal inkluderes i den omfattende gebyrplan, der findes i prospektet.

Før 2007 var investering af fonde kun tilladt under særlige omstændigheder godkendt af SEC. I de fleste tilfælde rapporterer disse kapitalfonde-investeringer omkostningsforhold på nul. Videregivelse var vildledende, idet det blev præsenteret, at der ikke var nogen udgifter og rapporterede, at der ville være driftsudgifter afholdt af de forskellige underliggende midler i porteføljen.

De nye AFFE-krav giver nu mulighed for en mere gennemsigtig oplysning om de samlede forhold og udgifter, som aktionærerne har afholdt. Linjeposten AFFE føjes til en fonds gebyrplan og er ud over andre fonds standardudgifter. AFFE er oprettet som et omfattende gebyr, der består af de individuelle gebyrer, som investeringsrådgiveren accepterer at betale til multi-managerne. AFFE kan variere fra 0, 02% til 10% afhængigt af aftalerne med de enkelte ledere.

Eksempel: Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Fund

Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager Fund giver et eksempel på gebyrstruktureringen, der findes i multi-manager-fonde. Fonden er en åben gensidig fond, der tilbyder klasse A, klasse C og institutionelle aktier.

Standardafgifter gælder for fonden med forvaltningsgebyrer, der spænder fra 1, 92% til 1, 81% på tværs af aktieklasser. Distributionsgebyrer opkræves for henholdsvis A- og Klasse C-aktier med henholdsvis 0, 25% og 1, 00% uden distributionsgebyr for institutionelle aktier. De samlede øvrige driftsudgifter varierer fra 1, 04% til 1, 02%. Erhvervede fondgebyrer og -udgifter afslutter den sidste poster for gebyrudgifter for fonden, hvor alle aktieklasser betaler et gebyr på 0, 05%. De samlede årlige udgifter med undtagelser varierer fra 3, 94% til 2, 83%.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Definition af A-aktie En A-aktie er en aktieklasse, der tilbydes i en familie af multiklasse gensidige fonde. mere Fund of Funds (FOF) Definition Også kendt som en multi-manager investering, en fond af fonde (FOF) er en samlet fond, der investerer i andre fonde, normalt hedgefonde eller gensidige fonde. mere Hvad er de samlede årlige driftsudgifter i fonden? De samlede årlige driftsudgifter til fonden er en fonds omkostninger, såsom forvaltnings- og transaktionsgebyrer, der rapporteres som en procentdel af fondens samlede aktiver. mere Prestationsbaseret kompensation Prestationsbaseret kompensation er en incitamentbaseret form for kompensation, der kan udbetales til porteføljeforvaltere. mere Indsats og udgift af udgiftsforhold Omkostningsprocenten (ER), også kendt som administrationsomkostningsforholdet (MER), måler hvor meget af en fonds aktiver bruges til administrations- og andre driftsudgifter. mere SEC Form N-1A SEC Form N-1A er registreringsformularen til open-end management-virksomheder. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar